نتایج انتخابات شورای شهر وحدتیه

به گزارش وحدتیه نیوز پنج عضو پیروز پنجمین دوره انتخابات شورای شهر وحدتیه مشخص شدند.

به گزارش وحدتیه نیوز پنج عضو پیروز پنجمین دوره انتخابات شورای شهر وحدتیه مشخص شدند.

دیدگاه ها (۰)

دیدگاه شماتازه ترین اخبار